Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Polygonum patulum
Polygonum persicaria
Polygonum praelongum
Polygonum rurivagum
Polygonum salicifolium
Phragmites australis
Polypodium cambricum
Polypodium vulgare
Polypogon maritimus maritimus
Polypogon maritimus subspathaceus
Polypogon maritimus subspathaceus
Polypogon monspeliensis
Polypogon viridis
Petrorhagia armerioides
Polystichum aculeatum
Polystichum lonchitis
Polystichum setiferum
Potamogeton crispus
Portulaca oleracea oleracea
Pseudorlaya pumila