Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Juncus inflexus
Juncus littoralis
Juncus maritimus
Juncus minutulus
Juncus sphaerocarpus
Juncus striatus
Juncus subulatus
Juncus tenuis
Juncus thomasii
Juncus trifidus trifidus
Jurinea cadmea
Jurinea consanguinea
Jurinea mollis
Jurinea taygetea
Juniperus sabina Αγρικυπάρισσο το Σαβίνιο
Juniperus excelsa Αγριοκυπάρισσο
Juniperus oxycedrus oxycedrus Αγριόκεδρο
Juniperus foetidissima Βουνοκυπάρισσο
Juniperus communis hemisphaerica Βουνόκεδρο το ημισφαιρικό
Jasminum fruticans Γιασεμί το θαμνώδες