Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Helianthemum nummularium nummularium
Helianthemum nummularium tomentosum
Helianthemum salicifolium
Helianthus annuus
Helianthus tuberosus
Helichrysum amorginum
Helichrysum doerfleri
Helichrysum heldreichii
Helichrysum italicum
Helichrysum microphyllum
Helichrysum orientale
Helichrysum plicatum
Helichrysum sibthorpii
Helichrysum stoechas barrelieri
Helichrysum taenari
Helicotrichon aetolicum
Helicotrichon agropyroides
Helicotrichon compressum
Helicotrichon convolutum convolutum
Heliotropium dolosum