Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Pyracantha coccinea Πυράκανθος
Buxus sempervirens Πυξός
Ptilostemon gnaphaloides pseudofruticosus Πτιλοστήμων ο ψευδοθαμνώδης
Ptilostemon gnaphaloides gnaphaloides Πτιλοστήμων ο γναφαλοειδής
Ptilostemon chamaepeuce Πτιλοστήμων η Χαμαιπεύκη
Pterocephalus brevis Πτεροκέφαλος ο βραχύς
Sorbus torminalis Πρακανιά
Putoria calabrica Πουτόρια
Quercus coccifera Πουρνάρι
Pulicaria arabica Πουλικάρια η αραβική
Potentilla supina Ποτεντίλλα η ύπτια
Posidonia oceanica Ποσειδονία
Tilia rubra rubra Πορφυρή φλαμουριά
Quercus polycarpa Πολύκαρπη βελανιδιά
Podocytisus caramanicus Ποδοκύτισος
Tilia platyphyllos platyphyllos Πλατύφυλλη φλαμουριά
Quercus frainetto Πλατύφυλλη βελανιδιά
Platanus orientalis Πλάτανος
Aesculus hippocastanum Πικροκαστανιά
Nerium oleander Πικροδάφνη