Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Alopecurus setarioides Αλωπέκουρος ο σεταριοειδής
Alopecurus myosuroides Αλωπέκουρος ο μυοσουροειδής
Alopecurus utriculatus Αλωπέκουρος ο ασκιδιοφόρος
Alopecurus creticus Αλωπέκουρος ο Κρητικός
Alhagi pseudalhagi Αλχάγκι ψευδακχάγκι
Alhagi graecorum Αλχάγκι το γραικό
Halophila stipulacea Αλοφίλη η παραφυλλοφόρος
Alopecurus aequalis Αλοπεκούρος ο ομαλός
Halimione portulacoides Αλιμιόνη η αντρακλοειδής
Althaea hirsuta Αλθαία η χνουδωτή
Elaeoselinum asclepium asclepium Αλαιοσέλινο του Ασκληπιού
Halimium umbellatum Αλίμιο το σκιαδανθές
Acantholimon echinus lycaonicum Ακανθολιμών το λυκαονικό
Acantholimon echinus creticum Ακανθολιμών ο κρητικός
Acantholimon echinus echinus Ακανθολιμών ο εχίνος
Salix aegyptiaca Αιγυπτιακή ιτιά
Aegilops comosa heldreichii Αιγίλωψ του Χελδράιχ
Aegilops triuncialis Αιγίλωψ ο τριούγκιος
Aegilops speltoides Αιγίλωψ ο πελτοειδής
Aegilops uniaristata Αιγίλωψ ο μονάθερος