Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Geum phodopeum
Geum reptans
Geum rivale
Geum urbanum
Gladiolus communis communis
Gladiolus illyricus
Gladiolus imbricatus
Gladiolus italicus
Gladiolus palustris
Glaucium corniculatum
Glaucium flavum
Glaucium leiocarpum
Glechoma hederacea
Glechoma hirsuta
Glinus lotoides
Globularia bisnagarica
Glyceria fluitans
Glyceria maxima
Glyceria plicata
Glyceria spicata