Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Allium melanantherum
Ajuga laxmannii
Aconitum divergens
Achillea depressa
Allium maniaticum
Allium macedonicum
Ajuga iva
Allium luteolum
Allium longanum
Ajuga genevensis
Acinos suaveolens
Allium integerrimum
Allium hymettium
Ajuga chamaepitys chia
Allium heldreichii
Allium guttatum sardoum
Acinos nanus
Achillea crithmifolia
Achillea aegyptiaca
Allium guttatum guttatum