Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Triticum durum
Triticum baeoticum
Trisetum splendens tenue
Trisetum laconicum
Trisetum flavescens splendens
Trisetum aureum
Triplachne nitens
Trinia glauca glauca
Trinia glauca pindica
Trinia frigida
Trigonella striata
Trigonella sprunerana Τριγωνέλλη του Σπούνερ
Trigonella spinosa
Trigonella spicata
Trigonella smyrnaea Τριγωνέλλη η Σμυρναία
Trigonella rechingeri
Trigonella procumbens
Trigonella monspeliaca Τριγωνέλλη του Μονπελιέ
Trigonella graeca
Trigonella gladiata Τριγωνέλλη λογχοφόρος