Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Gnaphalium sylvaticum
Gnaphalium supinum
Gnaphalium roeseri pichleri
Gnaphalium roeseri roeseri
Gnaphalium hoppeanum magellense
Glycyrrhiza glabra
Glycyrrhiza echinata
Glyceria spicata
Glyceria plicata
Glyceria maxima
Glyceria fluitans
Globularia stygia Γκλομπουλάρια της Στύγας
Globularia cordifolia Γκλομπουλάρια η καρδιόφυλλη
Globularia bisnagarica
Glinus lotoides
Glechoma hirsuta
Glechoma hederacea
Glaucium leiocarpum
Glaucium flavum
Glaucium corniculatum