Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Dorycnium pentaphyllum herbaceum
Dorycnium pentaphyllum germanicum
Dorycnium hirsutum Δορύκνιο το χνουδωτό
Dorycnium graecum Δορύκνιο το γραικό
Doronicum orientale
Doronicum hungaricum
Doronicum columnae
Doronicum austriacum
Dittrichia viscosa viscosa
Dittrichia graveolens
Dipsacus laciniatus
Dipsacus fullonum
Diplotaxis viminea
Diplotaxis muralis
Diospyros lotus Τραπεζωνιά
Digitaria sanguinalis
Digitalis viridiflora
Digitalis leucophaea
Digitalis laevigata graeca
Digitalis grandiflora