Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ranunculus cupreus
Ranunculus creticus
Ranunculus constantinopolitanus
Ranunculus chius
Ranunculus cacuminis
Ranunculus bullatus cytheraeus
Ranunculus bulbosus bulbosus
Ranunculus brutius
Ranunculus brevifolius pindicus
Ranunculus baudotii
Ranunculus auricomus
Ranunculus asiaticus
Ranunculus arvensis
Ranunculus aquatilis
Ranunculus aduncus
Ranunculus acris acris
Ranunculus acris friesianus
Ramonda serbica
Ramonda nathaliae
Radiola linoides