Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Potamogeton acutifolius
Posidonia oceanica Ποσειδονία
Portulaca oleracea oleracea
Populus tremula Τρεμόλευκα
Populus nigra Καβάκι
Populus alba Ασημόλευκα
Polystichum setiferum
Polystichum lonchitis
Polystichum aculeatum
Polypogon viridis
Polypogon monspeliensis
Polypogon maritimus subspathaceus
Polypogon maritimus maritimus
Polypogon maritimus subspathaceus
Polypodium vulgare
Polypodium cambricum
Polygonum salicifolium
Polygonum rurivagum
Polygonum praelongum
Polygonum persicaria