Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Linum virgultorum
Linum usitatissimum
Linum turcicum
Linum trigynum
Linum thracicum
Linum tenuifolium
Linum tauricum
Linum strictum corymbulosum
Linum strictum spicatum
Linum strictum strictum
Linum rhodopeum
Linum punctatum pycnophyllum
Linum pubescens
Linum phitosianum
Linum perenne perenne
Linum perenne alpinum
Linum olympicum athoum
Linum nodiflorum
Linum maritimum
Linum leucanthum