Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Myrtus communis communis Μυρτιά η κοινή
Myrtus communis tarentina Μυρτιά η Τερεντίνιος
Myrrhoides nodosa
Myriophyllum verticillatum
Myriophyllum spicatum Μυριόφυλλο το σταχτώδες
Myosurus minimus
Myosurus heldreichii
Myosoton aquaticum
Myosotis sylvatica cyanea
Myosotis sylvatica subarvensis
Myosotis stricta
Myosotis sparsiflora
Myosotis solange
Myosotis sicula Μυοσωτίς η Σικελική
Myosotis refracta refracta
Myosotis refracta paucipilosa
Myosotis ramosissima ramosissima
Myosotis nemorosa
Myosotis minutiflora
Myosotis litoralis