Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Wolffia arrhiza
Withania somnifera