Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Melilotus messanensis
Melilotus italica
Melilotus indica
Melilotus altissima Μελίλωτος ο υψηλότατος
Melilotus alba Μελίλωτος ο λευκός
Melica uniflora
Melica transsilvanica transsilvanica
Melica rectiflora
Melica ramosa
Melica nutans
Melica minuta
Melica cretica
Melica ciliata
Meles meles Ασβός
Melanogryllus desertus Μελανόγρυλλος ο ερημικός
Melanocorypha yeltoniensis Μαυρογαλιάντρα
Melanocorypha leucoptera Λευκόφτερη γαλιάντρα
Melanocorypha calandra calandra Γαλιάντρα
Melanitta nigra Μαυρόπαπια
Melanitta fusca Βελουδόπαπια