Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Festuca vizzavonae
Festuca violacea handelii
Festuca varia
Festuca valida leilaensis
Festuca valesiaca
Festuca thracica
Festuca spectabilis affinis
Festuca sipylea
Festuca rubra asperifolia
Festuca rubra thessalica
Festuca rubra rubra
Festuca rubra microphylla
Festuca rubra juncea
Festuca pseudosupina
Festuca pratensis apennina
Festuca pratensis pratensis
Festuca polita
Festuca pirinica
Festuca peristerea
Festuca oviniformis