Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Orchis spitzelii
Orchis simia
Orchis sancta
Orchis rubra
Orchis quadripunctata
Orchis purpurea
Orchis punctulata
Orchis provincialis
Orchis prisca
Orchis pinetorum
Orchis pauciflora
Orchis papillionacea
Orchis palustris
Orchis pallens
Orchis morio picta
Orchis morio morio
Orchis militaris
Orchis mascula
Orchis laxiflora elegans
Orchis laxiflora laxiflora