Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ephedra distachya distachya Εφέδρα η διστάχυα
Enarthrocarpus lyratus
Enarthrocarpus arcuatus
Empetrum nigrum Έμπετρο το μελανό
Emex spinosa
Elymus striatulus
Elymus repens repens
Elymus pycnanthus
Elymus panormitanus
Elymus lazicus divaricatus
Elymus hispidus graecus
Elymus hispidus barbulatus
Elymus flaccidifolius
Elymus farctus rechingeri
Elymus elongatus elongatus
Elymus elongatus ponticus
Elymus caninus
Eleocharis uniglumis
Eleocharis quinqueflora
Eleocharis palustris palustris