Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Catapodium rigidum Καταπόδιο το νύσσον
Catapodium marinum Καταπόδιο το θαλάσσιο
Catapodium hemipoa Καταπόδιο η ημιπόα
Catananche lutea lutea
Catabrosa aquatica
Castellia tuberculosa Καστέλλια η φυματιοφόρος
Castanea sativa Καστανιά
Carum strictum
Carum rupestre
Carum rigidulum palmatum
Carum rigidulum bulgaricum
Carum multiflorum
Carum heldreichii
Carum graecum serpentinicum
Carum graecum graecum
Carthamus tinctorius Κάρθαμος ο βαφικός
Carthamus leucocaulos Κάρθαμος ο λευκόβλαστος
Carthamus lanatus lanatus Κάρθαμος ο μαλλιαρός
Carthamus lanatus baeticus Κάρθαμος ο Μπαιτικός
Carthamus dentatus ruber Κάρθαμος ο ερυθρός