Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Felis silvestris morea Αγριόγατος του Μωριά
Erinaceus europaeus rhodius Σκαντζόχοιρος της Ρόδου
Erinaceus europaeus roumanicus Σκαντζόχοιρος ο Ρουμανικός
Erinaceus europaeus nesiotes Σκαντζόχοιρος
Erinaceus europaeus drozdovskii
Erinaceus europaeus transcaucasicus Σκαντζόχοιρος ο ανατολικός
Eptesicus serotinus Τρανονυχτερίδα
Dryomys nitedula wingei Δεντρομυωξός
Dolomys bogdanovi Δολόμυς
Delphinus delphis Δελφίνι
Dama dama Πλατώνι της Ρόδου
Crocidura suaveolens balcanica Κηπομυγαλή των Βαλκανίων
Crocidura suaveolens debeauxi Κηπομυγαλή του Ντεμπώ
Crocidura russula caneae Σπιτομυγαλή
Crocidura russula zimmermanni Σπιτομυγαλή του Ζίμμερμαν
Crocidura leucodon Χωραφομυγαλή
Crocidura lasiura Μυγαλή της Λέσβου
Crocidura guldenstaedti Μυγαλή του Γκουλντεσταίντ
Crocidura ariadne Μυγαλή της Αριάδνης
Cricetulus migratorius atticus Νανοκρικετός