Ονομασία ↑ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Asplenium cuneifolium
Asplenium fissum
Asplenium fontanum
Asplenium lepidum lepidum
Asplenium lepidum haussknechtii
Asplenium obovatum
Asplenium onopteris
Asplenium petrarchae
Asplenium ruta-muraria
Asplenium septentrionale
Asplenium trichomanes trichomanes
Asplenium trichomanes inexpectans
Asplenium viride
Aster alpinus
Aster bellidiastrum
Aster creticus
Aster novi-belgii
Aster squamatus Αστήρ ο λεπιδωτός
Aster tripolium pannonicus
Asteriscus aquaticus Αστερίσκος ο υδροχαρής