Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Vipera xanthina Οθωμανική οχιά
Vipera ursinii graeca Οχιά των λιβαδιών
Vipera lebetina schweizeri Οχιά της Μήλου
Vipera berus bosniensis Αστρίτης
Vipera ammodytes meridionalis Οχιά
Typhlops vermicularis Τυφλίνος
Testudo marginata Κρασπεδωτή χελώνα
Testudo hermanni hermanni Ονυχοχελώνα
Testudo graeca ibera Γραικοχελώνα
Telescopus fallax intermedius Αγιόφιδο το ενδιάμεσο
Telescopus fallax fallax Αγιόφιδο
Telescopus fallax rhodius Αγιόφιδο της Ρόδου
Telescopus fallax multisquamatus Αγιόφιδο του Κουφονησιού
Telescopus fallax pallidus Αγιόφιδο της Κρήτης
Tarentola mauritanica mauritanica Ταρεντόλα
Podarcis taurica taurica Γουστέρα του Ταύρου
Podarcis taurica ionica Γουστέρα του Ιονίου
Podarcis taurica thasopulae Γουστέρα της Φασοπούλας
Podarcis peloponnesiaca lais Γουστέρα της Βόρειας Πελοποννήσου
Podarcis peloponnesiaca peloponnesiaca Γουστέρα της Πελοποννήσου