Ονομασία ↑ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Polygala monspeliaca
Polygala nicaeensis tomentella
Polygala nicaeensis mediterranea
Polygala subuniflora
Polygala supina phodopea
Polygala venulosa
Polygala vulgaris
Polygonatum latifolium
Polygonatum multiflorum
Polygonatum odoratum
Polygonatum verticillatum
Polygonia c-album Πολυγωνία το c-λευκό
Polygonia egea Πολυγωνία του Αιγαίου
Polygonum alpinum
Polygonum amphibium
Polygonum arenarium
Polygonum arenastrum
Polygonum aviculare
Polygonum bistorta
Polygonum equisetiforme