Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Oxytropis purpurea
Oxytropis prenja
Oxytropis pilosa
Oxyria digyna
Oxalis pes-caprae
Oxalis corniculata
Oxalis articulata
Oxalis acetosella
Otanthus maritimus
Osyris alba Όσυρις
Ostrya carpinifolia Οστρυά
Osmunda regalis
Orthilia secunda
Orobanche schultzii
Orobanche sanguinea
Orobanche reticulata
Orobanche rechingeri
Orobanche ramosa nana
Orobanche ramosa ramosa
Orobanche ramosa mutelii