Ονομασία ↑ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Centaurea athoa athoa
Centaurea attica drakiensis
Centaurea attica attica
Centaurea attica megarensis
Centaurea attica asperula
Centaurea attica pentelica
Centaurea baldaccii
Centaurea calcitrapa
Centaurea cariensis maculiceps
Centaurea chalcidicaea
Centaurea charrelii
Centaurea chrysocephala
Centaurea cuneifolia sublanata
Centaurea cuneifolia pallida
Centaurea cuneifolia cuneifolia
Centaurea cyanus Κενταύρια ο κυανός
Centaurea cytherea
Centaurea depressa Κενταύρια η πεπιεσμένη
Centaurea deustiformis
Centaurea diffusa Κενταύρια η διάχυτη