Ονομασία ↑ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Plantago argentea
Plantago atrata atrata
Plantago atrata graeca
Plantago bellardii deflexa
Plantago bellardii bellardii
Plantago coronopus
Plantago crassifolia
Plantago cretica
Plantago holosteum
Plantago lagopus
Plantago lanceolata
Plantago major major
Plantago major intermedia
Plantago media pindica
Plantago media media
Plantago squarosa
Plantago subulata
Plantago weldenii
Platalea leucorodia Χουλιαρομύτα
Platanthera bifolia