Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Arenaria deflexa
Arenaria cretica
Arenaria conferta conferta
Arenaria conferta serpentinii
Arenaria biflora
Aremonia agrimonoides pouzarii
Aremonia agrimonoides agrimonoides
Ardeola ralloides Κρυπτοτσικνιάς
Ardea purpurea Πορφυροτσικνιάς
Ardea cinerea Σταχτοτσικνιάς
Arcyptera microptera nigriloba Αρκύπτερα η μελανόλυβη
Arcyptera labiata Αρκύπτερα η χειλική
Arcyptera fusca fusca Αρκύπτερα η μελανή
Arctostaphylos uva-ursi Αρκτοστάφυλος
Arctium tomentosum
Arctium minus
Arctium lappa
Archon apollinus Αρχων ο Απολλώνιος
Arceuthobium oxycedri
Arbutus unedo Κουμαριά