Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Stragweia spicata
Stizostedion lucioperca Ποταμολαύρακο
Stipa tirsa tirsa
Stipa thessala
Stipa pulcherrima
Stipa pulcherrima
Stipa lessingiana cyllenaea
Stipa holosericea
Stipa capillata
Stipa capensis Στίπα η καπένσιος
Stipa bromoides
Sternbergia sicula
Sternbergia lutea
Sternbergia greuteriana
Sternbergia colchiciflora
Sterna sandvicensis Χειμωνογλάρονο
Sterna paradisaea Χιονογράρονο
Sterna hirundo Ποταμογλάρονο
Sterna caspia Καρατζάς
Sterna bengalensis Ταξιδογλάρονο