Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Dianthus haematocalyx pindicola
Dianthus gracilis drenowskianus
Dianthus gracilis gracilis
Dianthus giganteus subgiganteus
Dianthus giganteus giganteus
Dianthus fruticosus amorginus Αγριογαρύφαλλο της Αμοργού
Dianthus fruticosus sitiacus Αγριογαρύφαλλο της Σιτίας
Dianthus fruticosus rhodius Αγριογαρύφαλλο της Ρόδου
Dianthus fruticosus occidentalis Αγριογαρύφαλλο το δυτικό
Dianthus fruticosus karavius Αγριογαρύφαλλο το Καράβιο
Dianthus fruticosus fruticosus Αγριογαρύφαλλο το θαμνοειδές
Dianthus fruticosus creticus Αγριογαρύφαλλο της Κρήτης
Dianthus fruticosus carpathus Αγριογαρύφαλλο της Καρπάθου
Dianthus formanekii
Dianthus elegans Αγριογαρύφαλλο το κομψό
Dianthus diffusus
Dianthus deltoides degenii
Dianthus deltoides deltoides
Dianthus cruentus
Dianthus cinnamomeus