Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Potentilla deorum
Potentilla cinerea
Potentilla australis
Potentilla aurea chrysocraspeda
Potentilla astracanica
Potentilla argentea
Potentilla haynaldiana
Potentilla apennina stojanovii
Potamogeton trichoides
Potamogeton pusillus
Potamogeton perfoliatus
Potamogeton pectinatus
Potamogeton nodosus
Potamogeton natans
Potamogeton lucens
Potamogeton crispus
Potamogeton compressus
Potamogeton coloratus
Potamogeton berchtoldii
Potamogeton alpinus