Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Viola graeca
Viola ganiatsasii
Viola frondosa
Viola fragrans
Viola eximia eximia
Viola eximia tringiana
Viola euboea
Viola epirota
Viola dukadjinica
Viola doerfleri
Viola dirphya
Viola delphinantha
Viola cretica glabra
Viola cretica cretica
Viola chelmea
Viola cephalonica
Viola brachyphylla
Viola athois
Viola arvensis
Viola albanica