Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Anthemis coelopoda Ανθεμίδα η κοιλόποδη
Anthemis chia Ανθεμίδα της Χίου
Anthemis brachmannii Ανθεμίδα του Μπράτσμαν
Anthemis austriaca Ανθέμιδα η Αυστριακή
Anthemis auriculata Ανθέμιδα η ωτιδιοφόρος
Anthemis arvensis incrassata Ανθέμιδα η πυκνή
Anthemis arvensis arvensis Ανθέμιδα η αρουραία
Anthemis arvensis cyllenea Ανθέμιδα της Κυλλήνης
Anthemis anatolica
Anthemis ammanthus paleacea Ανθεμίδα η παλεάκεα
Anthemis ammanthus ammanthus Ανθεμίδα ο άμμανθος
Anthemis altissima Ανθεμίδα η υψηλώτατη
Anthemis abrotanifolia
Antennaria dioica
Anogramma leptophylla
Angelica sylvestris
Anethum graveolens Άνηθος
Anemone sylvestris
Anemone ranunculoides ranunculoides
Anemone pavonina