Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Silene conica subconica
Silene conica conica
Silene conica sartorii
Silene conglomeratica
Silene congesta
Silene compacta
Silene colorata
Silene ciliata
Silene cerastoides
Silene cephallenia cephallenia
Silene cephallenia epirotica
Silene caesia
Silene bupleuroides bupleuroides
Silene bupleuroides ganiatsasiana
Silene bellidifolia
Silene behen
Silene barbeyana
Silene balcanica
Silene auriculata
Silene asterias