Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Linaria micrantha
Linaria hellenica
Linaria genistifolia
Linaria dalmatica
Linaria concolor
Linaria chalepensis
Linaria arvensis
Linaria angustissima
Linaria alpina
Limosella aquatica
Limonium zacynthium
Limonium vulgare serotinum
Limonium virgatum
Limonium sinuatum
Limonium sieberi
Limonium saracinatum
Limonium ramosissimum doerfleri
Limonium pylium
Limonium pinnatum Λειμώνιο το πτερωτό
Limonium pigadiense