Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ligusticum lucidum
Libithea celtis Λιμπιθέα η Κέλτις
Leucojum valentinum
Leucojum aestivum aestivum
Leuciscus keadicus Μενίδα
Leuciscus cephalus vardarensis Τυλινάρι
Leuciscus cephalus peloponnensis Τυλινάρι
Leuciscus cephalus macedonicus Τυλινάρι
Leuciscus cephalus albus Τυλινάρι
Leuciscus borysthenicus Τσαϊλάκι
Leuciscus "svallize" Δροσσίνα
Leucaspius delineatus Μικροσίρκο
Leucanthemum praecox
Lesquereuxia syriaca
Lepus europaeus ghigii Λαγός
Lepus europaeus creticus Λαγός της Κρήτης
Lepus europaeus carpathous Λαγός της Καρπάθου
Lepus europaeus rhodius Λαγός της Ρόδου
Lepus europaeus meridici Λαγός του Μερίντισι
Lepus europaeus niethammeri Λαγός του Νιεθάμμερ