Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Helianthemum canum canum Ηλιάνθεμο
Helianthemum apenninum Ηλιάνθεμο Απεννίνων
Helianthemum alpestre
Helianthemum aegyptiacum Ηλιάνθεμο το αιγυπτιακό
Hedysarum spinosissimum
Hedysarum glomeratum
Hedysarum coronarium Ηδύσαρο το στεφανοματικό
Hedypnois rhagadioloides rhagadioloides
Hedypnois cretica cretica
Hedypnois cretica monspeliensis
Hedypnois cretica tubaeformis
Hedera helix poetarum Κισσός χρυσόκαρπος
Hedera helix helix Κισσός
Haplophyllum coronatum
Haplophyllum buxbaumii
Haplophyllum boissieranum
Haplophyllum balcanicum
Hammatolubium lotoides
Halophila stipulacea Αλοφίλη η παραφυλλοφόρος
Halocnemum strobilaceum Ολόκνημο το στροβιλοειδές