Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Convolvulus scammonia
Convolvulus sabatius
Convolvulus pentapetaloides
Convolvulus oleifolius scopulorum Κονβόλβουλος ο σκοπελώδης
Convolvulus oleifolius oleifolius Κονβόλβουλος ο ελατόφυλλος
Convolvulus mairei
Convolvulus lineatus
Convolvulus libanoticus Κονβόλβουλος του Λιβάνου
Convolvulus holosericeus
Convolvulus dorycnium Κονβόλβουλος το Δορύκνιο
Convolvulus coelesyriacus Κονβόλβουλους Κοιλησυριακός
Convolvulus cantabrica
Convolvulus boissieri suendermannii Κονβόλβουλος του Σουέντερμαν
Convolvulus boissieri parnassicus Κονβόλβουλος του Παρνασσού
Convolvulus betonicifolius betonicifolius
Convolvulus arvensis
Convolvulus argyrothamnos Κονβόλβουλος ο αργυρόθαμνος
Convolvulus althaeoides tenuissimus
Convolvulus althaeoides althaeoides
Convallaria majalis