Ονομασία ↑ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Dactylis glomerata marina
Dactylis glomerata glomerata
Dactylis glomerata hackelii
Dactylis glomerata rigida
Dactylis glomerata hispanica
Dactylorhiza baumanniana
Dactylorhiza cordigera
Dactylorhiza graeca
Dactylorhiza iberica
Dactylorhiza incarnata incarnata
Dactylorhiza kalopissii
Dactylorhiza macedonica
Dactylorhiza pindica
Dactylorhiza romana
Dactylorhiza saccifera
Dactylorhiza sambucina
Dama dama Πλατώνι της Ρόδου
Damasonium alisma
Danthonia alpina
Danthonia decumbens