Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Carduus pycnocephalus pycnocephalus Κάρδος ο πυκνοκέφαλος
Carduus personata ablidus
Carduus macrocephalus inconstrictus
Carduus macrocephalus sporadum
Carduus macrocephalus insularis
Carduus kerneri scardicus
Carduus hamulosus hamulosus
Carduus euboicus
Carduus candicans
Carduus argentatus Κάρδος ο αργυρόχρωμος
Carduus acicularis Κάδρος
Carduus acanthoides
Carduncellus caeruleus
Carduelis spinus Λούγαρο
Carduelis flammea Σημυδόσπιζα
Carduelis chloris aurantiiventris Φλώρος …
Carduelis chloris chloris Φλώρος
Carduelis carduelis loudoni Καρδερίνα …
Carduelis carduelis nidiecki Καρδερίνα …
Carduelis carduelis balcanica Καρδερίνα η Βαλκανική