Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Sterna albifrons Νανογλάρονο
Stercorarius pomarinus Γαλαζόραμφος ληστόγλαρος
Stercorarius parasiticus Γερακοληστόγλαρος
Steptorhamphus tuberosus
Stenobothrus nigromaculatus Στενόβοθρος ο μελανόστικτος
Stenobothrus lineatus Στενόβοθρος ο γραμμικός
Stenobothrus graecus Στενόβοθρος ο γραικός
Stenobothrus fischeri Στενόβοθρος του Φίσσερ
Stenella coeruleoalba Ζωνοδέλφινο
Stellaria uliginosa
Stellaria pallida
Stellaria nemorum nemorum
Stellaria neglecta
Stellaria media cupaniana
Stellaria media postii
Stellaria media media
Stellaria holostea
Stellaria graminea
Stellaria glochidisperma
Stefanoffia daucoides