Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Centaurea parilica
Centaurea pannosa
Centaurea pangaea
Centaurea ossaea
Centaurea orphanidea thessala
Centaurea orphanidea orphanidea
Centaurea oliverana
Centaurea niederi
Centaurea nicopolitana
Centaurea nervosa nervosa
Centaurea nervosa promota
Centaurea napulifera velenovskyi
Centaurea napulifera napulifera
Centaurea musarum
Centaurea montana
Centaurea messenicolasiana
Centaurea melitensis Κενταύρια της Μάλτας
Centaurea marmorea
Centaurea macedonica
Centaurea litochorea