Ονομασία ↑ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Centaurea spruneri spruneri
Centaurea spruneri minoa
Centaurea stenolepis stenolepis
Centaurea stereophylla
Centaurea subciliaris subciliaris
Centaurea subciliaris acarnanica
Centaurea subsericans
Centaurea thracica
Centaurea tragacanthoides
Centaurea transiens
Centaurea triamularia
Centaurea triumfetti
Centaurea triumfetti stricta
Centaurea tuntasia
Centaurea tymphaea tymphaea
Centaurea tymphaea brevispina
Centaurea urvilei urvilei
Centaurea vlachorum
Centaurea weldeniana
Centaurea xylobasis