Ονομασία ↑ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Centaurea pumilio
Centaurea raphanina raphanina
Centaurea raphanina mixta
Centaurea rechingeri
Centaurea redempta
Centaurea rhenana tartarea
Centaurea rufidula
Centaurea rupestris finazzeri
Centaurea rutifolia rutifolia
Centaurea salonitana salonitana
Centaurea scabiosa
Centaurea sibthorpii
Centaurea solstitialis solstitialis Κενταύριο το ηλιοτρόπιο
Centaurea solstitialis schouwii
Centaurea solstitialis erythracantha
Centaurea sonchifolia
Centaurea spinosa spinosa
Centaurea spinosa cycladum
Centaurea spruneri lineariloba
Centaurea spruneri guicciardii