Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Columba livia livia Αγριοπερίστερο
Coluber nummifer Ζαμενής της Ρόδου
Coluber najadum kalymnensis Σαΐτα της Καλύμνου
Coluber najadum dahlii Σαΐτα του Νταλ
Coluber najadum najadum Σαΐτα
Coluber jugularis jugularis Μαύρος ζαμενής
Coluber gemonensis gemonensis
Coluber gemonensis gyaronensis Δεντρογαλιά της Γυάρου
Coluber caspius Ζαμενής (Αστραπόφιδο)
Coleostephus myconis Κολεόστεφος η μυκωνίς
Colchicum variegatum
Colchicum triphyllum
Colchicum sfikasianum
Colchicum pusillum
Colchicum pulchellum
Colchicum psaridis
Colchicum peloponnesiacum
Colchicum parnassicum
Colchicum parlatoris
Colchicum neapolitanum