Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Lathyrus hallersteinii
Lathyrus grandiflorus
Lathyrus digitatus
Lathyrus clymenum
Lathyrus cicera
Lathyrus articulatus Λάθυρος ο αρθρωτός
Lathyrus aphaca
Lathyrus annuus
Lathyrus angulatus
Lathyrus amphicarpos
Lathyrus alpestris
Lathraea squamaria
Lathraea rhodopea
Lasiommata petropolitana Λασιομάτα η πετροπολιτανή
Lasiommata megera Λασιομάτα η μέγερα
Lasiommata maera Λασιομμάτα η μαίρα
Laserpitium siler garganicum
Laserpitium siler laeve
Laserpitium pseudomeum
Laser trilobum