Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Biarum davisii marmarisensis
Betula pendula Σημύδα
Beta vulgaris vulgaris Μπέτα η κοινή
Beta vulgaris maritima
Beta nana
Beta macrocarpa Μπέτα η μακρόκαρπη
Beta adanensis Μπέτα των Αδάνων
Berula erecta
Berteroa stricta
Berteroa orbiculata
Berteroa obliqua
Berteroa mutabilis
Berteroa incana
Berberis vulgaris Βερβερίς η κοινή
Berberis cretica Βερβερίς η κρητική
Bellium minutum Μπέλλιο το μικρότατο
Bellis sylvestris
Bellis perennis
Bellis longifolia
Bellis annua annua Μπέλλα η ετήσια