Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Asperula laevigata
Asperula involucrara
Asperula idaea
Asperula doerfleri
Asperula cynanchina
Asperula coa
Asperula chlorantha
Asperula brevifolia Ασπέρουλα η βραχύφυλλη
Asperula boryana
Asperula boissieri
Asperula baenitzii
Asperula arvensis Ασπερούλα η αρουραία
Asperula aristata longiflora
Asperula aristata condensata
Asperula aristata nestia
Asperula aristata thessala
Asperula arcadiensis
Asperula abbreviata
Asperugo procumbens Ασπερούγκο το έρπον
Asparagus verticillatus