Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ophrys helenae
Ophrys heldreichii
Ophrys hebes
Ophrys gottfriediana
Ophrys fusca
Ophrys fleischmannii
Ophrys ferum-equinum
Ophrys delphinensis
Ophrys cretica
Ophrys candica
Ophrys bombyliflora
Ophrys bertolonii bertolonii
Ophrys basilica
Ophrys atrata
Ophrys argolica
Ophrys araneola
Ophrys apifera
Ophrys aesculapii
Ophrys aegaea lucis
Ophrys aegaea aegaea