Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Anemone nemorosa
Anemone narcissiflora
Anemone hortensis heldreichii
Anemone coronaria
Anemone blanda
Andrzeiowskia cardamine Ανδρειόφσκια η καρδαμίνη
Andryala integrifolia
Androsace villosa
Androsace maxima Ανδροσακές το μέγα
Andropogon distachyos
Androcymbium rechingeri
Andrachne telephioides oreocretensis
Andrachne telephioides telephioides
Anchusa variegata Αγχούσα η ποικιλόχρωμη
Anchusa thessala Αγχούσα η θεσσαλική
Anchusa stylosa Αγχούσα η στυλώδης
Anchusa spruneri Αγχούσα του Σπρούνερ
Anchusa sartorii
Anchusa officinalis
Anchusa macrosyrinx Αγχούσα η μακροσύριγκα